Polityka prywatności

Regulamin

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych i wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], chcielibyśmy poinformować Państwa o wdrożonym regulaminie korzystania z usług pośrednictwa nieruchomości Home3city Tomasz Paszkowski:
1. Administratorem danych osobowych klientów jest Home3city Tomasz Paszkowski z siedzibą w Sopocie, na ulicy Morskiej 5/1

2. Dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Państwa są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach w których została nam przez Państwa udzielona zgoda, stanowiąca podstawę przetwarzania:
-Przekazania oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
-Dokonaniem bądź rozliczeniem umowy zawartej ze spółką Home3city Tomasz Paszkowski.
-marketingowych.
Wszelkie dane osobowe są niszczone w czasie do 30 dni od daty wygaśnięcia umowy lub ewentualnej rezygnacji oraz na wyraźną prośbę klienta, co wiąże się również z rozwiązaniem umowy.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią następujące przepisy:
− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych)
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy)
− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przechowywanie dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązki wynikające z innych przepisów prawa) − art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych osobowych związane z dochodzeniem roszczeń)

4. W każdej mogą Państwo skorzystać z prawa do:
-dostępu do swoich danych
-sprostowania swoich danych
-usunięcia swoich danych
-ograniczenia do przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania swoich danych
-do przenoszenia swoich danych
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. W przypadku skorzystania z któregoś z powyższych praw usługi Home3city Tomasz Paszkowski, ze względów technicznych mogą nie być kontynuowane a zawarta umowa może zostać zerwana.

5. W przypadku naruszenia przez administratora prawa do przetwarzania danych osobowych, właściciel danych ma prawo do wniesienia bezpłatnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

7. Wszelkie nieuregulowane regulaminem przepisy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Polityka plików cookies serwisu Home3city Tomasz Paszkowski

1. Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do cookies które spółka Home3City Tomasz Paszkowski stosuje na stronach home3city oraz sopotapartamenty.
2. Korzystając ze Stron home3city oraz sopotapartamenty, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub pragniesz cofnąć zgodę, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z powyższych stron.
3. Pliki cookies stosowane przez spółka Home3City Tomasz Paszkowski na swoich stronach są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania stron. Pozwalają na poruszanie się po stronach oraz korzystania z ich elementów. Usunięcie plików cookies odbywa się zgodnie z ustawieniami przeglądarki lub urządzenia końcowego, może jednak skutkować nieprawidłowym działaniem stron.